SHAREIT BLOX CAR -PALVELUUN
LIITETTYJEN AUTOJEN VAKUUTUSTURVA

Shareit Blox Car tarjoaa yhteistyössä Ifin kanssa vertaisvuokraukseen räätälöityä lisäturvaa

Vuokraamalla Blox Car –palvelun kautta saat lisäturvaa autollesi. Palvelussa on vaihtoehtona kaksi erillaista Shareit-turvaa, Laaja-turva ja Perusturva.

Perusturva

Perusturva on tarkoitettu autoille, joilla on vakuutus muualla kuin Ifissä. Perusturva tarjoaa liikenne- ja/tai kaskovakuutetuille autoille bonus- ja omavastuu menetys suojat.

Toimiakseen Perusturva vaatii että vuokralleantaja ilmoittaa auton vertaisvuokraamisesta omalle vakuutusyhtiölle joka vahvistaa asian olevan kunnossa.

Laajaturva

Laajaturva on tarkoitettu autoille, joilla on vakuutus Ifissä. Laajaturva tarjoaa liikenne- ja/tai kaskovakuutetuille autoille bonusmenetys suojan ja kaskovakuutetulle autolle omavastuu menetys suojan. Lisäksi Kaskolla vakuutetuille autoille sisältyy petos- ja väärinkäytösturvat.

Kaskovakuutus oman ajoneuvon vahingoille

Autolle kannattaa ottaa Ifistä Kaskovakuutus, joka korvaa sille aiheutuneita vahinkoja. Kaskovakuutuksen ottaminen ei kuitenkaan ole pakollista.

Auto on hyvin turvattu kun Ifin törmäysturvallisen kaskovakuutuksen oheen sille otetaan vuokrauksen ajaksi myös Laaja Shareit-Turva.

Shareit-turvat lisäturvaksi vuokrausten ajaksi

Shareit-turvat ovat vuokrauskohtaisia lisäturvia, jotka on kehitetty erityisesti vertaisvuokrauksen tarpeisiin.

Shareit-Turvat ovat voimassa Shareit Blox Car -palvelussa välitettyjen vuokrausten aikana. Turvan laajuus (Perus tai Laaja) valitaan samalla kun auto liitetään Shareit Blox Car -palveluun.

Vahinkojen korvaamissäännöt

Liikennevakuutuksen bonusturvan korvausmäärän tarkat laskemissäännöt on kerrottu Shareit-Turvan vakuutusehdoissa. Muiden turvien osalta sovelletaan Ifin Kaskovakuutusehtojen Vahinkojen korvaamista koskevaa kohtaa 6.

Shareit-turvat myöntää If

Shareit-Turva -vakuutukset myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Suomen sivuliike, 1602149-8, rekisteröity kotipaikka Tukholma.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, puh. 0800 050 99 ja faksi 010 831 5328.

Laaja Shareit-turva

Laaja Shareit-Turva kaskovakuutetulle autolle sisältää kaiken tämän:

  • Liikennevakuutuksen Bonusturvan
  • Kaskovakuutuksen Bonusturvan
  • Kaskovakuutuksen Omavastuuturvan
  • Petosturvan
  • Väärinkäytösturva

Laaja Shareit Turva on tarkoitettu vain Ifissä vakuutetuille autoille. Laaja Shareit-Turva on kaskovakuutetuille autoille ilmainen ja sisältää kaikki yllä olevat turvat. Autoille jossa on vain liikennevakuutus turva maksaa vain 2 euroa vuokrauspäivältä ja sisältää ainoastaan liikennevakuutuksen Bonusturvan. Shareit-turvan maksu vähennetään auton omistajalle tai haltijalle maksettavasta vuokrasta ja tilitetään vakuutuksenottajan puolesta Ifille.

Perusturva on tarkoitettu muualla kuin ifissä vakuutetuille, turva maksaa 5 euroa vuokrauspäivältä. Perusturva sisältää liikenne- ja/tai kaskovakuutetuille autoille bonus- ja omavastuu menetys suojat. Shareit-turvan maksu vähennetään omistajalle tilitettävästä vuokratuloista.

Laaja Shareit-turva Ifin asiakkaille

Liikennevakuutuksen Bonusturva

Liikennevakuutuksen Bonusturva antaa turvaa tilanteisiin, joissa vuokraaja aiheuttaa autolla liikennevahingon.

Jos Ifissä olevan liikennevakuutuksen bonus silloin alenee, maksetaan liikennevakuutuksen vakuutuksenottajalle korvausta bonuksen alenemisesta aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta.

Kaskovakuutuksen Bonusturva

Laajaan Shareit-Turvaan sisältyvä Kaskovakuutuksen Bonusturva turvaa Ifistä otetun kaskon bonuksen säilymisen, jos autolle on vuokrauksen aikana sattunut Ifissä olevasta kaskovakuutuksesta korvattava vahinko.

Kaskovakuutuksen Omavastuuturva

Laajaan Shareit-Turvaan sisältyvä Kaskovakuutuksen Omavastuuturva pitää huolen siitä, että Ifissä olevan kaskovakuutuksen omavastuu vuokrauksen aikana sattuneissa vahingoissa on vakuutuksenottajalle enintään 200 euroa. Vuokraajalle omavastuu on autosta riippuen aina vähintään 1.000 euroa.

Petosturva

Jos auton vuokraaja olisikin epärehellinen, eikä palauttaisi autoa takaisin, auttaa Laajaan Shareit-Turvaan sisältyvä Petosturva.

Jos tällöin autoa ei saada palautettua 30 päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä, maksetaan korvaus Ifin kaskovakuutuksen varkausturvasta samalla tavalla kuin jos auto olisi varastettu.

Väärinkäytösturva

Kun autolla on Laaja Shareit-Turva, ei Ifin kaskovakuutuksesta maksettavia korvauksia alenneta, vaikka vahingon syynä olisi kuljettajan humalatila tai huumeiden vaikutuksen alaisuus.

Perusturva muille kuin Ifin asiakkaille

LIIKENNEVAKUUTUKSEN BONUSTURVA

Liikennevakuutuksen Bonusturva antaa turvaa tilanteisiin, joissa vuokraaja aiheuttaa autolla liikennevahingon. Jos liikennevakuutuksen bonus silloin alenee, maksetaan liikennevakuutuksen vakuutuksenottajalle korvausta bonuksen alenemisesta syntyneestä taloudellisesta vahingosta.

KASKOVAKUUTUKSEN BONUSTURVA

Kaskovakuutuksen Bonusturva antaa turvaa tilanteisiin, joissa vuokraaja aiheuttaa autolla kaskovahingon. Jos kaskovakuutuksen bonus silloin alenee, maksetaan korvausta bonuksen alenemisesta syntyneestä taloudellisesta vahingosta.

KASKOVAKUUTUKSEN OMAVASTUUTURVA

Shareit-turvaan sisältyvä kaskovakuutuksen omavastuuturva pitää huolen siitä, että kaskovakuutuksen omavastuu vuokrauksen aikana sattuneissa vahingoissa on vakuutuksenottajalle enintään 200 euroa. Vuokraajalle omavastuu on autosta riippuen aina vähintään 1.000 euroa.

PERUSTURVAN ENIMMÄISKORVAUSMÄÄRÄ

Perusturvasta korvataan yhdestä vahingosta yhteensä enintään 5000 euroa ja enintään 7000 euroa samaa ajoneuvoa kohti 12 kuukauden aikana.