Tarjoamme autollesi
kattavan turvan.

Shareit Blox Car -palveluun liitettyjen autojen vakuutusturva

Shareit Blox Car -Palveluun liitetyillä autoilla on normaali Ifin myöntämä liikennevakuutus. Liikennevakuutuksen bonusmenetysten varalta vuokrauksen ajaksi niille otetaan suppea Shareit-Turva –vakuutus.

Jos autolla on myös Ifin Kaskovakuutus, voi vakuutuksenottaja laajentaa sen antamaa turvaa vuokrauksen ajaksi Laajalla Shareit-Turvalla.

Kaskovakuutus oman ajoneuvon vahingoille

Autolle kannattaa ottaa Ifistä Kaskovakuutus, joka korvaa sille aiheutuneita vahinkoja. Kaskovakuutuksen ottaminen ei kuitenkaan ole pakollista.

Auto on hyvin turvattu kun Ifin törmäysturvallisen kaskovakuutuksen oheen sille otetaan vuokrauksen ajaksi myös Laaja Shareit-Turva.

Shareit-turvat lisäturvaksi vuokrausten ajaksi

Shareit-turvat ovat vuokrauskohtaisia lisäturvia, jotka on kehitetty erityisesti vertaisvuokrauksen tarpeisiin.

Shareit-Turvat ovat voimassa Shareit Blox Car -palvelussa välitettyjen vuokrausten aikana. Turvan laajuus (Suppea tai Laaja) valitaan samalla kun auto liitetään Shareit Blox Car -palveluun.

Vahinkojen korvaamissäännöt

Liikennevakuutuksen bonusturvan korvausmäärän tarkat laskemissäännöt on kerrottu Shareit-Turvan vakuutusehdoissa. Muiden turvien osalta sovelletaan Ifin Kaskovakuutusehtojen Vahinkojen korvaamista koskevaa kohtaa 6.

Shareit-turvat myöntää If

Shareit-Turva -vakuutukset myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Y-1614120-3, Kotipaikka Helsinki, Osoite Niittyportti 4, 02200 ESPOO.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, puh. 0800 050 99 ja faksi 010 831 5328.

Laaja Shareit-turva

Laaja Shareit-Turva sisältää kaiken tämän:

  • Liikennevakuutuksen Bonusturvan
  • Kaskovakuutuksen Bonusturvan
  • Kaskovakuutuksen Omavastuuturvan
  • Petosturvan
  • Väärinkäytösturva

Laaja Shareit-Turva maksaa vain 5 euroa vuokrauspäivältä. Sen maksu vähennetään auton omistajalle tai haltijalle maksettavasta vuokrasta ja tilitetään vakuutuksenottajan puolesta Ifille.

Liikennevakuutuksen Bonusturva

Liikennevakuutuksen Bonusturva antaa turvaa tilanteisiin, joissa vuokraaja aiheuttaa autolla liikennevahingon.

Jos Ifissä olevan liikennevakuutuksen bonus silloin alenee, maksetaan liikennevakuutuksen vakuutuksenottajalle korvausta bonuksen alenemisesta aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta.

Kaskovakuutuksen Bonusturva

Laajaan Shareit-Turvaan sisältyvä Kaskovakuutuksen Bonusturva turvaa Ifistä otetun kaskon bonuksen säilymisen, jos autolle on vuokrauksen aikana sattunut Ifissä olevasta kaskovakuutuksesta korvattava vahinko.

Kaskovakuutuksen Omavastuuturva

Laajaan Shareit-Turvaan sisältyvä Kaskovakuutuksen Omavastuuturva pitää huolen siitä, että Ifissä olevan kaskovakuutuksen omavastuu vuokrauksen aikana sattuneissa vahingoissa on vakuutuksenottajalle enintään 200 euroa. Vuokraajalle omavastuu on autosta riippuen aina vähintään 1.000 euroa.

Petosturva

Jos auton vuokraaja olisikin epärehellinen, eikä palauttaisi autoa takaisin, auttaa Laajaan Shareit-Turvaan sisältyvä Petosturva.

Jos tällöin autoa ei saada palautettua 30 päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä, maksetaan korvaus Ifin kaskovakuutuksen varkausturvasta samalla tavalla kuin jos auto olisi varastettu.

Väärinkäytösturva

Kun autolla on Laaja Shareit-Turva, ei Ifin kaskovakuutuksesta maksettavia korvauksia alenneta, vaikka vahingon syynä olisi kuljettajan humalatila tai huumeiden vaikutuksen alaisuus.

Suppea Shareit-Turva

Suppea Shareit-Turva sisältää vain Liikennevakuutuksen bonusturvan. Se on tarkoitettu autoille, joilla ei ole kaskovakuutusta Ifissä.

Suppean Shreit-Turvan hinta on vain 2 euroa vuokrauspäivältä. Sen maksu vähennetään auton omistajalle tai haltijalle maksettavasta vuokrasta ja tilitetään vakuutuksenottajan puolesta Ifille.

Koska Suppea Shareit-Turva ei anna lisäturvaa kaskovahingoissa varalta, suostellaan Ifissä kaskovakuutetulle autolle aina Laajaa Shareit-Turvaa.