Palvelun hinnat

Liittymis- ja kuukausimaksut

Käyttäjä ja Omistaja

  • Liittymismaksu: 0 €
  • Kuukausimaksu: 0 €

Autojen käyttömaksut

Autojen käyttömaksut ovat autokohtaisia. Kunkin auton tuntihinta, päivähinta, viikkohinta sekä niihin sisältyvät ajokilometrit sekä hinnat per yli menevät kilometrit on ilmoitettu ajoneuvon ’perustiedot’ sivulla.

Polttoaineet

Veloitetaan autokohtaisen keskikulutuksen mukaan sen hetkisen yleisen polttoaineen hinnan mukaan mikäli ajoneuvoa ei ole tankattu.

Nouto- ja palautuspalvelu

  • Tulossa pian!

Perumiset

Varausta ei voi perua varausajan alettua. Mikäli varaus jää käyttämättä maksaa käyttäjä täyden varauksen maksun.

Mikäli varaus perutaan myöhemmin kuin käyttöehdoissa on määritetty (kht 8) eli saman ajan etukäteen minkä pituinen varaus on, perumisesta tulee merkintä palveluun.

Osapuolet kannustetaan antamaan arvostelut toisistaan rekisteröitäväksi palveluun. Käyttäjien kokemukset ja arvostelut näkyvät palveluun rekisteröityneille. Osapuolten käyttäytyminen vaikuttaa siten halukkuuteen vuokrata juuri kyseiseltä omistajalta tai kyseiselle käyttäjälle. Osapuoli joka saa paljon kiitosta eri tilanteissa kasvaa suosiossa.

Myöhästymis- ja laiminlyöntimaksut

Käyttäjä

Myöhästyminen vuokrauksen päättyessä

  • enintään 20 min myöhästyminen: yhden tunnin käyttömaksu
  • yli 20 min myöhästyminen: 3 × tunnin käyttömaksu jokaiselta alkavalta tunnilta

Myöhästymisestä on aina ilmoitettava omistajalle mahdollisimman varhain.

Käyttäjän myöhästymismaksu veloitetaan kyseisen kuukauden vuokralaskun yhteydessä. Käyttömaksusta tilitetään omistajalle vuokraosuus.

Mikäli palautus viivästyy seuraavalle vuorokaudelle, on erityisen tärkeää ilmoittaa sekä Shareit Blox Carille että omistajalle. Ilmoittamatta jättäminen johtaa vakuutuksen lakkaamiseen ja vastuun siirtyvän kokonaisuudessa käyttäjälle henkilökohtaiseksi riskiksi.

Omistaja

Myöhästymismaksu mikäli auto ei ole saatavilla sovittuna aikana ja omistaja ei ole perunut varausta etukäteen: auton käyttöönoton viivästyminen

  • 1-20 minuuttia: yhden tunnin käyttömaksu veloituksetta
  • yli 20 minuuttia: 3 × tunnin käyttömaksu jokaiselta alkavalta tunnilta

Laskutus

  • Sähköpostitse toimitettava lasku: 0 € / kk
  • Paperilasku: 9 € / kk

Omavastuut

Ajoneuvoissa on autokohtainen omavastuu jotka ilmoitetaan ajoneuvon perustiedot sivulla.

Muistutusmaksut

Muistutusmaksu pysäköintivirheistä, ylinopeussakoista ja muista vuokrauksen aikana määrätyistä maksuista, joita käyttäjä ei ole itse maksanut eräpäivään mennessä: 50 €

Erimielisyydet

SBC:n ja omistajan väliset tai SBC:n ja käyttäjän väliset riidat ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei saada ratkaistua osapuolten välisellä neuvottelulla, käyttäjä tai omistaja (kuluttaja) voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).